Jak využít 3D tisk ve výuce?

3D tisk u žáků rozvíjí kreativitu a vynalézavost, ale zároveň je i učí, jak tyto vlastnosti reálně uplatnit – zkoumat využitelnost, proveditelnost, testovat hranice svých znalostí i možností technologie.

Příležitost proměnit svůj vlastní nápad ve skutečnost je velkou satisfakcí, motivuje žáky dotáhnout do konce i delší a komplikovanější projekty. Učí je spolupracovat a aktivně vyhledávat informace – tyto technologie stojí a padají na komunitě, která své znalosti navzájem sdílí. Dobře ilustruje jevy z různých školních předmětů zároveň, od geometrie při kreslení 3D modelu po chemii a fyziku při zkoumání vlastností různých materiálů při tisku (teplota tavení, tvrdost, pružnost, teplotní roztažnost atd.).

Ovládání 3D tiskárny není nijak složitější než ovládání klasického počítače a pro žáky a učitele je snadné si potřebné znalosti osvojit. Technologie 3D tisku už dávno není pouze záležitostí vědců a technických nadšenců, ale má co nabídnout i vám a vaší škole.

Galerie ukázkových projektů

Dílenský svěrák

Návrh a výroba malého dílenského svěráku, podobného typu jako nabízí výrobce svěráků YORK.

Poznáváme listy a PrusaSlicer

Žáci převedou skutečné podzimní listy do 3D modelu, který následně ve Sliceru upraví a připraví k tisku.

Chemická šablona

Žáci vymodelují a vytisknou šablonu pro nákres chemického skla a vzorců.

3D model tělesa v Geogebře

Žáci modelují 3D těleso v matematické aplikaci Geogebra. V něm si vyznačí nejčastěji používané úsečky a také řezy.

Robotické Rameno ovládané systémem Arduino

Žáci na 3D tiskárně vytisknou a sestaví robotické rameno, na kterém si vyzkouší zapojování elektroniky a seznámení se s možnostmi systému Arduino.

Molekulární magnetická stavebnice

Žáci spolu s učitelem sestaví stavebnici kalotových modelů, kterou následně budou využívat při výuce organické chemie.

Krmítko pro sýkorky připevněné na okenní tabuli

Studenti vytvoří různé prototypy krmítka pro sýkorky a diskutují o svých modelech a následně i vytisknutém výsledku.

Pomůcka pro trénování základních vodáckých uzlů

Děti si podle návodu vymodelují jednoduchý vazák, který je nutný pro uvázání vyvazovacího uzlu.

Chytrý květináč

Žáci navrhnou, zpracují a vytisknou součásti chytrého květináče, který bude sloužit k automatizovanému pěstování rostlin.

Mapa Evropy včetně vlajek

Jednoduchá pomůcka pro určení geografické polohy jednotlivých států Evropy včetně poznávaní vlajek států.

Elektromagnet

Studenti navrhnou a vymodelují kostru cívky. V hodině fyziky pak se studenty cívky navineme a ověříme funkci elektromagnetu.

Raketa s motorem a padákem

Žáci podle rozměrů raketového motoru a padáku, který mají k dispozici, vytvoří digitální 3D model rakety, kterou následně vytisknou a odpálí.