Projekty

Hledáte konkrétní obsah pro využití při vyučování? Všechny hotové a schválené projekty jsou vám k dispozici ve speciální sekci naší databáze Printables

Jak vytvořit projekt v rámci výzvy Průša pro školy?

Úvod: Jak má projekt vypadat a co je cílem?

Cílem projektu je vytvořit ucelený obsah do vyučovací hodiny, vzdělávacího kurzu, pro zájmový kroužek, tábor, apod. Nejde primárně o doklad, že byly splněny podmínky pro darování tiskárny („závěrečnou zprávu pro Průšu“), ale o materiál, který budou využívat ostatní pedagogové. 

Tato kritéria považujeme za důležitá:

 • Originalita – Unikátní nápady jsou cenné a velmi je vítáme. Nevadí však ani zdánlivě všední a již dříve zpracovaná témata. Musí však být o to lépe uchopená, zkrátka něčím přínosná. Pokud chcete realizovat projekt na téma, které už je v rámci našeho programu zpracované, nejprve se zamyslete, čím bude vaše verze jiná nebo lepší.
 • Náročnost – Projekt nemusí být nijak komplikovaný. Důležitá je srozumitelnost a adekvátní zpracování pro dané stáří žáků/studentů. Vždy realizovatelnost ověřte v praxi. Usnadníte ostatním další využití vašeho výtvoru a také můžete sdílet informace o úskalích, na která jste při vypracování projektu narazili.
 • Kvalita – Nejde jen o kvalitu samotného 3D tisku, naopak, počítáme s tím, že většina učitelů jsou v tomto ohledu začátečníci. Samotný 3D model nemusí být středobodem projektu. Důležitá je i srozumitelnost, kvalita zpracování návodu a teoretická nadstavba – popis související probírané látky (historický kontext, vzorce, matematické poučky apod.). Nejkvalitněji vytvořené projekty budeme rádi aktivně propagovat jako doporučené („featured“).

Dokumentace projektu

Dokumentace musí obsahovat informace, pro koho je projekt určený, co je k němu potřeba, jak se připravit a návod, jak projekt realizovat od začátku do konce. Rádi styl přirovnáváme ke kuchařce (tedy obsahuje výčet ingrediencí a kompletní postup), ne k reportáži (co jen popisuje, že jsme někde byli a něco dělali).

Povinná dokumentace projektu:

Povinná dokumentace projektu jsou soubory či složky souborů, které je nutné vytvořit a nahrát při odevzdání. musí obsahovat informace, pro koho je projekt určený, co je k němu potřeba, jak se připravit a návod, jak projekt realizovat od začátku do konce. Rádi styl přirovnáváme ke kuchařce (tedy obsahuje výčet ingrediencí a kompletní postup), ne k reportáži (co jen popisuje, že jsme někde byli a něco dělali).

 • Slouží k základnímu popisu projektu a jako metodika hodiny. Požadované body jsou sepsány do vzorové osnovy. Předpřipravenou osnovu si nakopírujte do vlastního dokumentu a použijte ji jako formulář, zachovejte tedy nadpisy a pořadí bodů. Jiná podoba nebude z důvodu udržení jednotného formátu uznána. Pokud chcete do osnovy  přidat některé informace navíc, vytvořte na konci bod číslo 11 s nadpisem Poznámky, kam můžete přidat libovolný text.
 • Všechny 3D modely z projektu je nutné přiložit ve formátu STL (ostatní možnosti viz nepovinné). Díky předpřipraveným souborům si můžete vytisknout modely před samotnou realizací jako ukázku na začátku hodiny.
 • Fotografie by měly fungovat jako lákadlo pro ostatní k upoutání pozornosti a vzbuzení zájmu se do samotného projektu pustit. Při pořizování fotografií se držte těchto základních pravidel:

  1. Fotografujte na šířku.
  2. Velikost souboru by vždy měla odpovídat kvalitě a pohybovat se mezi 300 kB a 3 MB.
  3. Fotografujte za dobrých světelných podmínek. Využijte denního světla a vyhněte se ostrým stínům (ostré světlo z jednoho směru).
  4. Pokud možno použijte stativ nebo si alespoň opřete mobil o podložku, abyste předešli rozmazané fotce.
  5. Vytisknuté modely či tiskárnu vyfoťte z několika různých úhlů.
  6. Snažte se o jednoduché pozadí bez rušivých elementů. Zaměřte se na autentické fotky z prostředí učebny nebo pracovního prostředí.
  7. Nesnažte se fotografii digitálně upravovat. V případě potřeby si barvy, velikost či další parametry sami doladíme.

 • Co mají fotografie zachycovat:

  1. Průběh vytváření projektu.
  2. Foto hotového projektu.
  3. Fotografie na upoutání pozornosti. (Ukázka celého projektu)
  4. Práce s dětmi.
  5. Umístění tiskárny.

 • Slouží k vytvoření jednotlivých komponentů a  STL modelů přiloženého u projektu.
 • Pokud je projekt určen pro úplné začátečníky, je nutné podrobně vysvětlit postup při modelování, ideálně ve formě krokového návodu.
 • U pokročilejších projektů lze návod popsat ve zkráceném formátu. Například, pokud se u cílové skupiny předpokládá základní znalost určitého modelovacího programu, už není potřeba návod psát s detailním popisem každého kroku, ale jen se stručným výčtem použitých funkcí. Do detailů je potřeba se pouštět jen tam, kde postup bude komplikovaný nebo nestandardní. U návodu jde vždy hlavně o přesnost a srozumitelnost.
 • Pokud se u projektu počítá s úpravami či rozšiřováním stávajícího modelu, nezapomeňte k projektu přiložit model v původním upravitelném formátu. Příklad: Autodesk Fusion 360 – soubor .f3d, Autodesk Tinkercad – link na sdílený projekt, atd. Při úpravách to ostatním velmi usnadní práci.
 • Samotný návod vytvořte jako textový dokument (Microsoft Word, LibreOffice), případně jako prezentaci (Powerpoint). Je možné přiložit i technický výkres s kótami (výstup z Autodesk Fusion 360, Solidworks,..).

TIP: Doporučujeme návod vyzkoušet například na kolegovi nebo kolegyni. Ukázku krokového návodu můžete najít zde.

 • Sepište seznam všeho, co je k projektu potřeba, nad rámec úplně samozřejmých věcí (počítač, 3D tiskárna, tužka, papír…) Příkladem může být lepidlo, šrouby, barvy, klubko provázku atp. Pokud se při práci osvědčila specifická značka či výrobce materiálu a příslušenství, napište do seznamu její přesný název a ideálně i odkaz na obchod.

 

Nepovinná dokumentace projektu:

Součástí hodiny může být prezentace s dalšími fotografiemi či vysvětlivkami a podrobnostmi pro zatraktivnění výuky.

Do těchto materiálů lze zahrnout téměř cokoliv. Ve většině případů se jedná o pracovní listy, materiály k mapám či obrázky. Materiály nemusí souviset přímo s projektem, ale i s probíranou látkou jako takovou.

 • Může sloužit jako náhrada návodu k modelování. Video musí být veřejně dostupné.
  Parametry videa:
  a. Minimální rozlišení 720p.
  b. Zveřejněno ideálně přes platformu Youtube na kanálu školy nebo přihlášené organizace.
 • Pro ještě jednodušší práci při přípravě projektu je možné kromě STL souborů odevzdat 3D modely v dalších formátech. Příkladem může být formát 3MF nebo G-code Každý z formátů má své výhody a nevýhody. Nejzásadnější vlastnosti jmenovaných formátů jsme sepsali níže pro porovnání.

Původní formát  z 3D modelovacího programu (.f3d, .step, .dwg, .dxf,)

+ Možnost plných úprav v daném programu s postupem práce.

–  Pro 3D tisk je potřeba nejprve vyexportovat jako 3MF/STL a následně ještě připravit pro tisk do formátu G-code.

– Ve většině případů lze otevřít pouze v daném programu.

STL

+ Lze snadno nahlížet a provádět jednoduché úpravy.

+ Lze otevřít téměř v čemkoliv, nejrozšířenější formát pro 3D modely.

– Složitější úpravy už nejsou možné (model už je nevratně převedený do sítě trojúhelníků).

– Model není připraven pro tisk. Je nutné provést nastavení jednotlivých parametrů (výška vrstvy, materiál apod.) Pro generování G-code je potřeba nastavení zadat pokaždé znovu.

3MF –  Pokud se chcete dozvědět více informací o 3MF formátu, doporučujeme si přečíst tento článek.

+ Všechny výhody STL

+ Plná kompatibilita s STL

+ Kromě samotného modelu ukládá i tisková nastavení. Pokud nic při slicování neměníme, generování G-code je na jedno kliknutí.

+ Úspornější formát oproti STL (Soubory jsou menší). Modely se ukládají ve stejné kompresi jako ZIP archiv. 

G-code

+ Kompletně připravený soubor k tisku, stačí vložit do tiskárny.

– Konkrétně nastavený typ 3D tiskárny a materiálu bez možnosti jakékoliv jednoduché úpravy.

– Úprava souboru je téměř nemožná.

Další časté dotazy:

 • Nepoužívejte obrázky, grafiku a text, na které nemáte licenční práva.
 • Citace, texty a obrázky: Je důležité vždy uvést zdroj odkud čerpáte.
 • V případě využití nebo rozšíření cizího projektu je nutné uvést zdroj.
 • Nezdobte nijak samotné dokumenty či prezentace. Použijte jednoduché formátování a obyčejné fonty (Arial) Můžete použít logo a název školy (vložte do dokumentu). 
 • Mějte na paměti, že projekt bude sloužit dalším. Snažte se ho vytvořit tak, jak byste si sami představovali, že by měl vypadat výukový materiál určený pro vás.
 • Fotografie pouze s ohledem na GDPR – Vždy dbejte na oprávnění fotografovat veškeré účastníky.
 • Modely před odevzdáním sami vytiskněte a otestujte. Tisk může odhalit nedostatky modelů.

 

TIP: Vyhněte se zpracování modelu školního loga, klíčenky, sportovní medaile, vykrajovátka, záložky do knížky, modelu školy či jednoduchého stojánku na mobil a tužky či fixy na tabuli. Zároveň si zkontrolujte jestli není téma vašeho projektu již několikrát v databázi Printables.com zpracováno, tak aby se projekty zbytečně neopakovaly.  Podobnými modely začínají v 3D tisku úplně všichni a budou si chtít vytvořit kompletně vlastní verzi. Projekt by se měl věnovat konkrétní vyučovací hodině

Výběr programu nijak neomezujeme. Pokud je program placený, je důležité to zmínit v doporučené osnově projektu. Pokud při modelování projektu používáte pouze obecně známé funkce (extrude, revolve, fillet, atd.), stačí je popsat tak, aby návod byl  srozumitelný i pro lehce pokročilého uživatele jiného 3D programu. Pokud lze placený program získat zdarma v EDU licenci, napište prosím instrukce pro jeho získání.

Seznam programů, se kterými se nejvíce setkáváme:

 • Autodesk Tinkercad
 • Autodesk Fusion 360
 • Autodesk Inventor
 • SketchUp
 • Solidworks
 • OpenSCAD
 • Blender
 • Rhinoceros
 • Catia
 • Nejdříve s námi zkonzultujte nápad na samotný projekt. Myšlenku nejlépe vložte do předpřipravené osnovy projektu a pošlete na email [email protected]. Návrh společne probereme a schválíme před samotnou realizací.
 • Jakmile začnete projekt zpracovávat, můžete si obsah průběžně ukládat ve svém profilu na Printables pod tlačítkem Vytvořit v horní liště. V roletce vyberte Projekt a můžete začít nahrávat. Pokud v nabídce tlačítko Projekt nemáte, kontaktujte nás na emailu. Projekt nenahrávejte pod záložkou Model, ta je určena pro jednotlivé 3D modely.
 • Všechny soubory související s projektem můžete jednoduše nahrát přes oranžové pole nad formulářem, do příslušných kategorií (fotografie, tiskové soubory, osnova a návod…) se rozřadí automaticky. Pozor, nelze nahrát formáty z Wordu, Excelu a Powerpointu (docx, xlsx, ppt), je potřeba je uložit jako pdf (lze přímo v těchto programech).
 • Každé jednotlivé textové pole formuláře má nápovědu, obsah odpovídá doporučené osnově (stačí tedy většinou jen překopírovat z ní). Pozor, pole Stručný popis má limit 200 znaků, je tedy potřeba text vhodně zkrátit.
 • Taháním myší můžete měnit pořadí fotografií a určit která bude úvodní a jak půjdou za sebou. Nahrávejte jich přiměřený počet, stačí např. 2-3 fotografie hotových výtisků. Pozor na GDPR (obličeje dětí).
 • Po nahrání souborů úplně dole ve formuláři vyberte licenci Uveďte původ – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci.
 • Pole Klíčová slova můžete ponechat prázdné.
 • Jakmile budete se svým projektem spokojeni přepněte jej z konceptu na zveřejněný a odešlete žádost ke schválení
 • V co nejkratší době se vám projekt schválíme a nebo se ozveme se zpětnou vazbou ke zpracování a potřebným úpravám.
 • Po společném odsouhlasení dochází k podepsání přílohy č.2 smlouvy o spolupráci, která potvrdí úspěšné odevzdání projektu.

Projekt zveřejníme po schválení v databázi Printables.com, kde najdete veškeré schválené a odevzdané projekty, které po přihlášení můžete libovolně stahovat a použít ve vlastní výuce. Pokud vám vyskočí chybová hláška s nepovoleným stahováním, ozvěte se na [email protected] 

Co dál?

 • Můžete vyzkoušet některé ze zveřejněných projektů ostatních škol. Autoři budou určitě rádi, když se pochlubíte a podělíte o zpětnou vazbu. Pokud se vám ozve jiná škola se zájmem o přihlášení do programu, nasměrujte je na stránku proskoly.prusa3d.cz.
 • Máte další nápad na projekt, o který se chcete podělit? Budeme rádi za další projekty a rádi se za aktivitu nad základní rámec výzvy odměníme.
 • V případě problému s 3D tiskárnou neváhejte navštívit naší znalostní bázi, kde najdete veškeré návody na sestavení tiskáren, kalibrace, atp.
 • Hledáte modely k tisku? Podívejte se na databázi Printables.com, kde najdete širokou škálu modelů.

 V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na emailu [email protected]